การทำให้เว็บไซต์ของเราติดหน้าแรกนั้นสามารถเพิ่มยอดขายได้ถึง 98% บริการรับทำ SEO ของเราเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในด้านการค้าขายออนไลน์ และการแข่งขันของธุรกิจต่างๆ ในโลกออนไลน์เพราะเข้าใจดีว่ายอดขายจะดีขึ้นหากสามารถทำอันดับในผลการค้นหาต่างๆ ได้ ดังนั้นการดำเนินการเพื่อโปรโมทเว็บไซต์ให้ติดหน้าแรกจึงเป็นหัวใจสำคัญอย่างมากสำหรับธุรกิจออนไลน์ทุกประเภทในปัจจุบัน

ทำ SEO, รับทำ SEO, เทคนิค SEO

รับทำ SEO สำหรับอัพอันดับให้ดีขึ้น (แบบไม่รับประกันคืนเงิน)

 1. ค่าบริการทำ SEO แบบครั้งเดียวคิดค่าบริการ 3,900 บาท/1 คีย์เวิร์ด
  (เป็นการสร้างลิงค์มาตรฐาน 3 ชั้น พร้อมส่งรีพอตลิงค์ต่าง ๆ ให้ใน 30 วัน)
 2. ค่าบริการทำ SEO แบบรายเดือนคิดค่าบริการ 2,500 บาท/1 คีย์เวิร์ด
  (พร้อมส่งรีพอตลิงค์ให้ในแต่ละเดือนที่ใช้บริการ)
 3. ค่าบริการทำ SEO แบบสร้างลิงค์ชั้นเดียวจำนวน 20 ลิงค์ ค่าบริการ 2,500 บาท
  ( IP ไม่ซ้ำ พร้อมส่งรีพอตให้)

การให้บริการรับทำ SEO แบบอื่น ๆ งดให้บริการทุกโครงการ ยกเว้นการให้บริการลูกค้าเก่ายังคงดำเนินการตามปกติจนกว่าจะครบ 1 ปีตามที่ตกลงเอาไว้

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ seomanyrank{@}gmail.com (กรุณานำเอาเครื่องหมาย {-} ออกก่อนนะครับ)

หมายเหตุ:

 • ค่าบริการรับทำ SEO ข้างต้นเป็นการให้บริการพร้อมจัดทำบทความคุณภาพเพื่อใช้ในการสร้างลิงค์คุณภาพสำหรับลิงค์ชั้นที่ 1
 • การบริการนี้ไม่รับประกันอันดับใด ๆ ทั้งสิ้นเป็นการเพิ่มศักยภาพของอันดับให้ดีขึ้น ซึ่งอาจทำให้ติดหน้าแรกหรือไม่ก็ได้แล้วแต่คีย์เวิร์ดที่เลือก
 • การสร้างลิงค์ต่าง ๆ อยู่ในเครือข่ายของเราที่จัดทำเอาไว้โดยแต่ละลิงค์จะมี IP Class C ไม่ซ้ำกัน
 • ลิงค์ทั้งหมดที่อยู่ในเครือข่ายของเราที่ท่านใช้บริการจะไม่มีการนำออกจนกว่าจะครบกำหนด 1 ปีนับจากวันส่งงาน
 • ลูกค้าเก่าสามารถต่อสัญญา หรือ เพิ่มคีย์สำหรับการทำ SEO ตามโครงการปกติได้
 • สำหรับผู้ให้บริการรับทำ SEO ทั่วไปสามารถจ้างงานเป็นงาน ๆ ได้ครับยินดีร่วมงานด้วยกับทุกแห่ง ทุกอย่างเป็นความลับครับ คิดค่าบริการตามตกลงกัน

**********************************

บริการรับทำ SEO ของเรามองเห็นถึงข้อแตกต่างของธุรกิจในหลากหลายมิติ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างลงตัว และสามารถตอบโจทน์ปัญหาในด้านต่างๆ ของผู้บริโภคได้อย่างตรงใจต้องการ และมีประสิทธิภาพ การทำ SEO ด้วยความเข้าใจและสร้างความแข็งแรงให้กับเว็บไซต์ของลูกค้าคือหัวใจสำคัญของการให้บริการรับทำ SEO ของเรา เพราะเราเข้าใจถึงความมั่นคงของธุรกิจที่จะต้องดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพการแข่งขัน ซึ่งในส่วนนี้เองเราจึงเป็นทีมงาน รับทำ SEO ที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ที่สามารถช่วยให้เว็บไซต์ของลูกค้าที่ประสบความสำเร็จทุกรายสามารถติดอันดับได้อย่างมั่นคงเป็นเวลานานหลายปีติดต่อกัน โดยมีการตกอันดับเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

หัวใจหลักของการให้บริการรับทำ SEO ของเราคืออะไร?

การให้บริการรับทำ SEO มักจะมีปัจจัยแวดล้อมมากมายที่ส่งผลต่ออันดับต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับปัญหาและอุปสรรค์ของแต่ละเว็บไซต์ที่มีอยู่ ดังนั้นการแยกรูปแบบการทำงานที่แตกต่างกัน จึงเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อให้เว็บไซต์ที่เราดำเนินการ รับทำ SEO ให้นั้นสามารถแข่งขันได้ตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละ Search Engine เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นการให้บริการเสริมหลังความสำเร็จ หรือติดอันดับของลูกค้าของเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อเป็นการตอกย้ำถึงความมั่นคงของอันดับต่างๆ ในเว็บไซต์ของลูกค้าของเราให้สามารถแข่งขันได้นานที่สุด และทรงประสิทธิภาพที่สุด รวมไปถึงการให้คำแนะนำต่างๆ เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจของลูกค้าสามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับธุรกิจออนไลน์ของลูกค้าของเรา

บริการทำ SEO จากใจด้วยความเป็นเลิศ

ความเป็นมิตรภาพที่ดีคือหัวใจสำคัญอย่างมากสำหรับการทำงานของเรา ดังนั้นการให้บริการด้วยหัวใจที่บริสุทธิและเต็มสามารถจึงเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งของทีมงานของเรา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้ว่าเราจะรู้ดีว่าไม่มีสิ่งใดที่ทำได้ถูกใจ และดีที่สุดสำหรับทุกคน แต่ทุกขั้นตอนการดำเนินการรับทำ SEO ของเราเต็มไปด้วยความตั้งใจ และความเต็มใจอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันความสำเร็จให้กับลูกค้าของเรา และร่วมเจริญเติบโตไปด้วยกัน แม้ว่าในบางครั้งการทำงานของเรานั้นจะไม่ได้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการในบางกรณี ทุกอย่างเหล่านี้ต่างก็คือความจริงที่เราต้องยอมรับและพร้อมจะแก้ไข เพื่อที่จะได้ดำเนินการต่างๆ ไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสมให้มากที่สุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าการให้บริการของเรานั้นบริการด้วยหัวใจอย่างแท้จริง

รูปแบบการให้บริการรับทำ SEO และขั้นตอนดำเนินการ

ภายหลังจากที่ลูกค้าได้ตัดสินใจใช้บริการ (จ้างทำ SEO) ทางทีมงานของเราจะดำเนินการไปตามขั้นตอนที่ช่วยให้เกิดประสิทธิผลให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเข้าดำเนินการปรับแต่งเว็บไซต์ในส่วนสำคัญต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการจัดอันดับ Search Engine หรือขั้นตอนในการจัดทำเนื้อหาสาระเพื่อสนับสนุนเว็บไซต์ของลูกค้า การวางโครงสร้างลิงค์ การจัดรูปแบบในการโปรโมทประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานส่วนเสริมต่างๆ เพื่อสนับสนุนธุรกิจของลูกค้า รวมไปถึงขั้นตอนอื่นๆ ที่เราไม่สามารถเปิดเผยได้ โดยขบวนการต่างๆ เหล่านี้เราได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังให้มากที่สุด เพื่อป้องกันปัญหาและผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเว็บไซต์ลูกค้าของเรา ทั้งนี้เพื่อให้เว็บไซต์ของลูกค้าสามารถทำอันดับได้อย่างมั่นคงยั่งยืน จึงทำให้ในทุกขั้นตอนนั้นอาจใช้ระยะเวลาหลายวันในการดำเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าจะไม่เป็นการกระทำที่ผิดกฏระเบียบของ Search Engine นั่นเอง

บริการอื่นๆ ของเรานอกเหนือจากการรับทำ SEO

ปัจจุบัน SEOMANY ให้บริการอื่นๆ นอกเหนือจากการทำ SEO เพียงอย่างเดียว ด้วยทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่างๆ ที่มีความรู้ความเข้าใจตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบนั้น โดยบริการของเราในส่วนอื่นๆ ต่างๆ มีดังต่อไปนี้คือ

บริการรับเขียนบทความคุณภาพรองรับ SEO

ให้บริการเขียนบทความต่างๆ ที่มีประโยชน์และสร้างความสนใจกับผู้อ่านสำหรับเว็บไซต์ทั่วไป โดยสามารถดำเนินการเขียนบทความที่รองรับ SEO บทความเฉพาะด้าน บทความวิชาการ ได้ครอบคลุมเกือบทุกสายงาน และความต้องการของลูกค้า โดยทุกบทความที่เราดำเนินการเขียนให้นั้นรับประกันคุณภาพมาตรฐาน 100% คลิกเพื่อดูรายละเอียด

บริการรับสร้าง Back Links จากเว็บคุณภาพ

บริการรับสร้างแบคลิงค์ (Back Links) จากเว็บไซต์คุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างจากเครือข่ายเว็บไซต์ของเรา หรือจากที่อื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมส่ง Report งานให้กับลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูล ที่เราสามารถยืนยันได้ว่าเป็นลิงค์คุณภาพอย่างแท้จริง ด้วยค่าบริการที่เหมาะสมเป็นธรรม คลิกเพื่อดูรายละเอียด

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการอื่นๆ อีกหลายบริการ ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการโดยผู้สนใจทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลของเราได้จากเว็บไซต์ ของเราหรือที่ Fanpage ที่จะมีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารเรื่อยๆ ให้ทุกท่านได้ติดตามกันครับ

ทำ SEO กับทีมงานของเราดีอย่างไร?

การให้บริการรับทำ SEO ของเรานั้นมุ่งเน้นความถูกต้องในทุกขั้นตอนการทำงานเป็นหลัก ดังนั้นจึงเป็นส่วนหนึ่งให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะไม่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการโดนแบน หรือ การถูกยกเลิกการให้อันดับจาก Search Engine อย่างแน่นอน ทั้งนี้ทุกขั้นตอนของการทำงานของเรานั้น จะมีการตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน SEO โดยเฉพาะ ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อส่งลิงค์ หรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกค้า ดังนั้นจึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ 100% ว่าจะไม่เกิดปัญหาต่างๆ จากการทำ SEO ของทีมงานเราอย่างแน่นอน

หมายเหตุ: หากลูกค้ามีการจัดทำ SEO มาก่อนหน้านี้ควรแจ้งให้ทีมงานตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เสียก่อนเพื่อความถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับทำเว็บไซต์ที่ไม่ส่งผลต่อปัญหาที่อาจทำให้ไม่ติดอันดับได้ในอนาคตเท่านั้น